Contact Us

รับรื้อถอนประมูลงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่
โครงสร้างโกดังต่างๆ โรงสี รวมถึงเครื่องจักรหนัก และเหล็กทุกชนิด

ช่องทางติดต่อ

ส่งข้อความถึงเรา